THÔNG TIN KINH TẾ-XÃ HỘI

Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024

Ngày 28/02/2024 UBND xã Lương Thượng ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số xã Lương Thượng năm 2024 chi tiết xem tại...

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Đảng ủy, UBND xã Lương Thượng thực hiện nghi thức ...

Sáng ngày 01/07, Đảng ủy, UBND xã Lương Thượng thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 07/2024. Tham dự buổi chào...